ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาลัด เนียมจันหอม
ตำแหน่ง : แผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:33  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:18  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.3/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง วิชา การขับรถยนต์ เรื่อง การขับรถยนต์ โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายยศพร บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,09:37  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (ครู ก.) ณ.โรงแรมอุดรโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,19:02  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (คร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,19:01  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้าและการบริการ ระดับชั้น ปวช.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:59  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2557 ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ.ค่ายลูกเสือโรงเรียนสามพร้าม จ.อุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:57  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข๋งขันประเภท "ทักษะการขายสินค้าและการบริการ" ณ.จังหวังขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:56  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..