ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3366706
อีเมล์ : chakrit2519@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,16:48  อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.44 KB
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,16:48   อ่าน 341 ครั้ง