ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์ : 0883131868
อีเมล์ : pimpilai225@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:18  อ่าน 408 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:18   อ่าน 408 ครั้ง