ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เบอร์โทรศัพท์ : 0909144584
อีเมล์ : wikanda55micro@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35   อ่าน 310 ครั้ง