ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เบอร์โทรศัพท์ : 0909144584
อีเมล์ : wikanda55micro@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35   อ่าน 278 ครั้ง