ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,13:15   อ่าน 1704 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนระบบสตาร์ทและระบบไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวช.๒ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,13:09   อ่าน 1221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวช.๒ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,12:03   อ่าน 1050 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเครื่องตัดโฟมด้วยลวดนำความร้อน
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวช.๒ สาขา
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,11:50   อ่าน 5564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศฌาปณกิจบ้านโนนหอม
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวส.๒ สาขาพัฒนาโปรแกรม
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,11:36   อ่าน 1064 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบ CCTV จากกล้องเว็บแคม
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวช.3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,11:07   อ่าน 1086 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
ชื่อนักเรียน : นักศึกษา ปวส.๒ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,10:34   อ่าน 1360 ครั้ง