ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.27 KB
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.01 KB
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561-2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.9 KB