ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณแผนประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.59 KB
ข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.29 KB
ข้อมูลงบประมาณ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
ข้อมูลงบประมาณ 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.08 KB